Kjøpsvilkår

1. Avtalen

Les gjennom våre kjøpsbetingelser for netthandel hos Goodnotes.no. Når du gjennomfører et kjøp aksepterer du våre kjøpsbetingelser og det inngås en bindende avtale mellom Goodnotes.no (Curated Brands AS) og deg som kunde. Merk at kjøpsbetingelsene kan endres, og bør derfor leses hver gang man gjennomfører et kjøp hos Goodnotes.no.

2. Partene

Selger:
Firmanavn: Curated Brands AS
Org. nr: 924 949 341 MVA
Postadresse: Nygårdsveien 55B, 1423 Ski
Epost: hei@goodnotes.no
Telefonnummer: +47 469 58 240

Kjøper:
Kjøper er den forbruker som foretar bestillingen, og betegnes i den følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Alle priser som er oppgitt i nettbutikken er inkludert merverdiavgift. Det er ingen skjulte kostnader hos oss og prisen som oppgis ved kjøpsøyeblikket inkluderer merverdiavgift, fakturagebyr og fraktkostnader. De ulike elementene er spesifisert i kassen som produktkostnad, merverdiavgift og frakt. Vi tar forbehold om prisendringer og prisfeil på våre produkter. Merk at tilbud gjelder så langt lageret rekker og innenfor de tidsrammer som det informeres om i vår markedsføring.

Vi tar forbehold om feil i vår lagerbeholdning. Dersom vi mangler noen av varene du har bestilt, vil vi sende varene vi har på lager og kreditere manglende vare(r), eventuelt slette bestillingen hvis vi ikke kan levere noen av varene.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt ut sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Eksempelvis dersom et produkt ikke har noen pris.

5. Betaling

Hos oss kan du velge mellom fem trygge og sikre betalingsmetoder. Klikk her for å lese mer om hver betalingsmåte.

Kortbetaling

Benytter man kredittkort eller debetkort ved betaling, trekkes kjøpssummen på kortet samme dag som bestillingen blir gjort.

Klarna Faktura med 30 dagers betalingsfrist

Velger du å betale med faktura mottar du faktura på mail når pakken sendes fra oss. Faktura forfaller i løpet av 30 dager.

Klarna Delbetaling eller konto

Ligger som et eget valg i kassen. Faktura sendes til samme mailadresse som er lagt inn med bestillingen. Man må være fylt 18 år for å handle med Klarna faktura/delbetaling.

Vipps

Vipps appen åpner seg på mobilen der du kan foreta betalingen.

Svea

I samarbeid med vår leverandør av betalingstjenester Svea Finans tilbyr vi flere ulike betalingsalternativer. Avhengig av om du handler som privatperson, enkeltpersonforetak eller selskap, og avhengig av om du velger å oppgi organisasjonsnummer, tilbyr vi forskjellige betalingsalternativer som kortbetaling, Vipps, fakturabetaling, delbetaling, kontobetaling og direkte betaling via nettbank.

I forbindelse med betalingen inngås en egen avtale med Svea Finans med egne vilkår og betingelser som fremkommer i kassen. Klikk her for å lese betalingsbetingelsene for Svea Checkout.

Hvis du har betalt med SVEA, kan du raskt og enkelt få oversikt over dine eventuelt gjeldende fakturaer via www.svea.com.

PayPal Express 

Betal enkelt og raskt med din PayPal konto.


6. Leveringsmetoder

Vi lagerfører alle varer og leverer innen 1-3 virkedager med Bring.

Vi tilbyr fire ulike fraktmetoder:

  1. Pakke til hentested med Bring (Mindre pakker og konvolutter sendes til postkassen), kr 99,–
  2. Pakke levert hjem med Bring, kr 149,–
  3. Pakke til bedrift med Bring, kr 199,–
  4. Levert hjem med Bring (Stykkgods), kr. 1000,–

Bestiller du for over kr 1200,– får du fri frakt. Pakken sendes med rimeligste fraktmetode, enten med Pakke i postkassen eller Pakke til nærmeste hentested. Fri frakt gjelder ikke kontorstoler.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når hun, eller hennes representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6. Selgeren har ansvaret for varen frem til den er levert til kjøperen.

8. Angrerett

Hos Goodnotes.no har du 30 dagers bytte-, retur- og angrerett på ubrukte varer. For å benytte deg av bytte-, retur- og angreretten er det viktig at du gir beskjed til oss innen 30 dager fra da du mottok varen. Om fristen er utgått vil varen(e) returneres direkte tilbake til kunden.

Returfrakt betales av kunden. Vi har en fast fraktkostnad ved retur på 149kr. Merk at angreretten gjelder kun for forbruker og ikke bedriftskunder. Retur av større varer som f. eks. møbler og kontorstoler dekkes av kjøper, ta kontakt med oss på hei@goodnotes.no, så hjelper vi deg. Returkostnaden trekkes fra beløpet som refunderes.

Merk at angreretten gjelder kun for forbruker og ikke bedriftskunder. Hvis du hever hele kjøpet vil du få tilbakebetalt varenes verdi ved kjøpstidspunktet, innen 14 dager etter at vi har mottatt og behandlet din retur. Du vil få en e-post når din retur er ferdigbehandlet. Har du betalt med kort vil beløpet tilbakeføres direkte til det samme kortet du benyttet ved kjøp.

Hvis du skal returnere hele- eller deler av din ordre og har valgt faktura som betalingsmåte, kan du selv utsette forfallsdato kostnadsfritt på www.klarna.no. Om det ikke blir gjort, kan det påløpe purregebyr før din retur er mottatt og behandlet. Purregebyrer påløper kunden. Klarna kan kontaktes på telefon 21 01 89 91 eller på e-post: info@klarna.no Vi oppdaterer fakturaen så snart vi har behandlet din retur.

Har du allerede betalt fakturaen din, vil Klarna ta kontakt med deg for å få ditt kontonummer slik at de får sørget for tilbakebetaling. For å få tilbakebetalt hele beløpet ved retur/angrerett, skal varen sendes tilbake i samme stand som da du mottok den. Det vil si i originalemballasje. Dersom originalemballasjen er ødelagt vil varen anses som brukt. Kansellering/endring på bestilling: Hos Goodnotes.no kan du endre/kansellere bestilling fram til vi har sendt ut pakken.

9. Levering og forsinkelse

Rask levering er høyt prioritert hos oss. Vi gjør vårt aller beste for å levere så raskt som mulig til enhver tid. Leveringstid er normalt 1-3 virkedager. Vi gjør oppmerksom på at vi tar forbehold om forsinkelser i perioder med stor pågang hos Goodnotes.no eller Bring. Dersom din bestilling ikke har blitt levert innen den tid, har du som kunde rett til å heve kjøpet uten noen kostnad, dersom ikke annet er avtalt.

Hvis du ikke har mottatt din pakke innen 5 uker, er du som kunde ansvarlig for å gi oss beskjed innen 5 uker etter din bestilling. Din bestilling vil anses som levert etter dette tidspunktet. Har du mottatt pakken din men mangler deler av ordren din er du som kunde pliktig til å gi oss beskjed umiddelbart etter at pakken er mottatt. Om vi ikke får beskjed vil hele din ordre ansees som mottatt.

10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering:

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag:

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving:

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente bestilte varer, belaster selger kjøper med et gebyr, dvs retur- og ekspedisjonskostnader (kr 249,-). Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.